RINGORM

INLEDNING

Ringorm är en svamporsakad hudsjukdom. Hudsvampen kan drabba alla pälsdjur men även människor. I och med att den kan smitta från djur till människa och vice versa, benämns sjukdomen zoonos. Sjukdomen är inte farlig men kan ta lång tid att bli av med.

ORSAK

Den vanligaste orsaken är Trichophyton mentagrohytes men även infektion med olika Microsporum-arter förekommer.

Smitta sker via sporer som svampen bildar. Dessa sporer är mycket härdiga mot desinfektionsmedel och kan överleva länge i miljön.

SYMPTOM

Unga djur drabbas oftare än äldre djur, sannolikt på grund av att immunförsvaret och den skyddande fetaktiga hinnan på huden (sebum) inte hunnit utvecklats fullt ut.

Typiska symptom på ringorm är torra krustiga, pälslösa fläckar, vanligtvis på huvudet, ben och tassar samt vid klofästena. Ibland förekommer klåda och sekundärinfektioner med bakterier, framför allt vid klofästena.

En del djur kan vara symptomfria smittbärare.

DIAGNOS

Diagnos ställs dels via utseendet på förändringarna men man kan även ta en odling för att bekräfta misstanken. Det finns dels snabbtester men även ”riktiga” odlingar kan göras. Svaren från de senare kan ta upp till tre veckor.

BEHANDLING

Den mest effektiva behandlingen får man om man kombinerar lokal behandling med allmän behandling. Hårlösa, krustiga hudförändringar kan smörjas med salva mot hudsvamp och antifungika att ges som medicin i munnen. Behandlingen tar upp till fem veckor.

Infektionen är vanligtvis självbegränsande och läker av med tiden, men eftersom den kan smitta till människor är det bra att behandla smittade djur.

Samtidigt som man behandlar är det viktigt att sanera miljön. Man måste dels rengöra alla utrymmen mekaniskt genom tvätt av tyger, noggrann dammsugning och våttorkning men även desinfektera alla utrymmen med Virkon (det desinfektionsmedel som bäst avdödar ringorm).

FÖREBYGGANDE

Sjukdomen är svår att förebygga eftersom det finns symptomfria bärare. Det är dock viktigt att behandla alla djur som har kontakt med varandra om ett djur diagnostiserats med ringorm.