SJUKDOMAR & FÖRSÄMRADE ALLMÄNTILLSTÅND

Här presenteras några av de sjukdomar som kan drabba våra små
vänner. Klicka på respektive länk för att läsa mer om ämnet.Texten är skriven av:
Leg Veterinär Gunnel Anderson
Marianne Tornvall Legitimerad Veterinär