FLERA KANINER

KOLONIDJUR

Kaninen är ett kolonidjur och inte ett flockdjur så är det inte rekommenderat att ha två kaniner i samma bur. Eftersom kaniner i det vilda har sitt eget revir i kolonin så behöver den heller inte sällskap i sitt revir i hemmet (buren). En husse eller matte täcker av kaninens behov av grannar. Du kan även ha flera kaniner i olika burar ganska nära varandra, eftersom de då känner att dem inte är helt ensamma.

FLERA KANINER TILLSAMMANS

Om man verkligen vill så går det ibland att låta två kaniner dela bur, och då brukar två kaninhonor som växt upp tillsammans (kullsystrar) eller en hona och en kastrerad hane (som kastrerats ung!) vara de bästa kombinationerna.

Om du köper två hanar är risken mycket stor att dem kommer att börja bråka ganska så fort att de blivit könsmogna. De kommer att försöka att kastrera varandra, för att sedan försöka döda den andre!

Om du bestämmer dig för att du vill ha två kaniner, så rekommenderas att du skaffar dem samtidigt. Detta är på grund utav att djuren har lättare för att acceptera varandra om dem kommer till sitt nya hem samtidigt. Släpper man ihop en hona med en ny rumskamrat ska det ske på kamratens revir (t.ex. en kastrerad hane) eller på neutral mark. Honor är väldigt måna om att skydda sitt revir mot andra kaniner.