FÖRE KÖP

Att köpa sin första kanin är någonting man måste tänka igenom noga. Det är en vän man har i kanske 10 år fram över, man måste tänka väldigt mycket framåt. Är man under 18 år är det viktigt att föräldrarna är medvetna om att djuret är deras ansvar, vilket inte alltid är så självklart.

Nedan följer några punkter som jag tycker att man borde gå igenom innan man bestämmer sig för om man ska skaffa en kanin eller inte:

 Har du all kunskap du behöver för djuret du planerat att köpa?

Har du tiden som behövs?

 Ekonomi? En kanin kostar pengar, och är oturen framme kan det kosta mycket..

 Inne eller ute kanin? Under kalla årstider är det svårt att ångra sig.

 Det är alltid bra att ta reda på var närmaste veterinär för smådjur ligger i fall det skulle behövas vård.