OM KANINEN

Våra svenska raser utav tama kaniner härstammar ifrån de vilda europeiska kaninerna. De kallas ofta för vildkaniner, eller helt enkelt bara för kaniner.

Kaninens utseende liknar haren i många avseenden. Ett kännetecken för ett djur som kanin är deras långa och stora öron. På rasen hermelin bör dock inte öronen vara över 10 cm långa, medan öronen på andra raser kan vara betydligt längre än så.

Vildkaninen är en art utav hare, och därför kan vi också konstatera att våra svenska tam kaniner är ganska starkt besläktade med haren. Medellivslängden för en tamkanin är ungefär 7-9 år, men det finns dem som faktiskt blir så gamla som upp till 15 år.

Tamkaninen är ett utmärkt sällskapsdjur och eftersom den precis som vi människor ofta är aktiva under dagen (mest under morgon och kväll) och sover under natten.Därför är det ett bra tillfälle att utfodra kaninen på kvällen, eftersom det är då den är naturligt hungrig.

De flesta kaniner brukar även vara mycket tama och snälla, så därför passar de bra
som husdjur för hela familjen oavsett ålder. De två vanligaste kaninraserna för
sällskap är dvärgkanin och hermelinkanin. Dessa raser är framavlade för att
passa som sällskapsdjur.

Det finns även olika aktiviteter för kaninen och dess ägare.  Kaninhoppningar och olika utställningar är exempel på detta.